MessageBox - Debug/pl

From Creation Kit
Jump to: navigation, search


MessageBox - Debug

RoundPolishFlag.pngStrona w języku polskim
Wymaga poprawek redakcyjnych lub przetłumaczenia linkowanych stron


Należy do: Debug Script (en)

Wyświetla w grze okienko z wiadomością tekstową i przyciskiem OK.

Składnia

Function MessageBox(string asTekstWiadomosci) native global

Parametry

  • asTekstWiadomosci: tekst który ma zostać wyświetlony w okienku wiadomości.

Zwracana wartość

Brak

Przykłady

; Wyswietla zwykly tekst 'witaj swiecie' w oknie
Debug.MessageBox("Witaj świecie!")

Zobacz również


Język: English  • polski • русский